Nutsschool Wassenaar

Frisse scholen. Met tot wel 30 leerlingen in een klas is het met natuurlijke ventilatie niet goed mogelijk om het aanwezige CO2 gehalte op verantwoord niveau te houden. Na uitvoerige gesprekken met gemeente en schoolbesturen, heeft Fine-Air klimaattechniek een ontwerp gemaakt voor decentraal opgestelde ventilatiesystemen met warmteterugwinning. De beste oplossing voor dit type projecten in bestaandé bouw. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, tevreden leraren en betere leerprestaties van de leerlingen. Maar ook een opgewekte penningmeester die na een jaar van warmteterugwinning blij verrast is met zijn energienota.

Offerte aanvragen